Pomoc dla Uczestnika

Treści zalecane dla już zgłoszonego lub potencjalnego Uczestnika zaplanowanych szkoleń online (webinarów) związanych z koniecznością stosowania art. 30 ustawy Karta Nauczyciela

Na czym będzie polegał udział w webinarach, czyli cyklu szkoleń online?

(1) potrzebujesz swobodnego na czas webinarów dostępu do komputera z dostępem do korzystania z usług internetowych; co prawda smartfon lub tablet także może być wystarczający, ale możliwe, że z wielu funkcjonalności oraz proponowanych ćwiczeń w czasie webinarów nie będzie można skorzystać;

(2) potrzebujesz możliwości korzystania ze swej ulubionej przeglądarki internetowej – może to być Mozilla Firefox lub Google Chrome, lub Microsoft Edge (równie popularna Opera także jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami wskazanymi niżej; jakaś „egzotyczna” przeglądarka może nie spełnić oczekiwań; stary Internet Explorer – daj już sobie spokój z chęcią używania tej przeglądarki);

(3) trzy dni przed terminem webinaru oraz jeden dzień przed, oraz jedną godzinę przed – otrzymasz na wskazany w formularzu zgłoszenia adres konta poczty elektronicznej ({{Twój-adres-email}}) indywidualny link dostępowy do webinaru, który wystarczy przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia webinaru kliknąć lub wprowadzić do pola adresowego swej ulubionej przeglądarki (przekopiować wtedy najlepiej, bo będzie jako indywidualny dość skomplikowany dla chęci przepisania), przed zaplanowaną godziną – to znaczy między 0 a 30 min przed; ten – {{Twój-adres-email}} – adres będzie używany w ramach realizacji Twego udziału w webinarze oraz wszystkich kolejnych czynności w konsekwencji tego udziału);

(4) uwaga! – czy pamiętasz, że zaplanowano sześć (6) webinarów (części, modułów) w cyklu (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.y0noaqg3ra7h)? – nie musisz teraz decydować, w których częściach (webianarach cyklu) weźmiesz udział; chodzi o to – przemyśl to i zapanuj nad tym koniecznie – że będziesz (3 dni przed, 1 dzień przed, 1 godzina przed) otrzymywać indywidualne linki dostępowe na każdy z sześciu webinarów…; będą dość jednoznacznie oznaczone w zgodności z https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.y0noaqg3ra7hzapanuj, proszę, na tymi linkami dostępowymi

(5) w trakcie realizacji webinaru są zaplanowane różne ćwiczenia; co prawda nie musisz je, dla oczekiwanej skuteczności swego udziału, realizować po swojej stronie; bardzo Cię jednak zachęcam do możliwości korzystania z ćwiczeń – w tym celu rozważ możliwość tego aby w tym samym komputerze (lub dowolnie innym komputerze, laptopie, obok – może być wtedy bardziej komfortowo) mieć możliwość korzystania z Excel’a; …i na okoliczność celów i zakresu realizacji webinarów, dobrze oczywiście jest mieć w tymże komputerze (laptopie) albo wersję demonstracyjną zalecanej Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli (Analiza2020 – http://egocki.pl/art30a/UmLic2020/Analiza2020T.zip), albo kopię (podkreślam – kopię) swej pełnej Aplikacji wraz z danymi, o ile jesteś już nabywcą pełnej wersji Aplikacji.

(6) istnieje możliwość 30 września (środa) krótkiego przetestowania (przetrenowania) swego wzięcia udziału w planowanych webinarach – jeżeli zechcesz wziąć w tym udział, to w ramach wiadomości zwrotnej zgłoś to (Krzysztof.Slugocki@gmail.com, najpóźniej do 23:59, 29 września) – zostaniesz wtedy odpowiednio wcześniej poinformowany o kilku drobnych szczegółach…

Jakie mogą zdarzyć się „problemy”?

…a to jest dość mało prawdopodobne, ale w realizacjach różnych webinarów w minionych kilku miesiącach stwierdzam, że wśród uczestników webinarów organizowanych w środowisku, które będzie wykorzystywane w zaplanowanym tu cyklu – mniej więcej na 100 Uczestników 2 do 5 zgłasza faktycznie określone problemy, które wybrzmiewają jakoś tak (co do możliwego dialogu z takim Uczestnikiem niech U?: - oznacza Uczestnika; O!: - organizatora i/lub prowadzącego; D[]: - dane, informacje, „opowieść” możliwe do uczynienia przez O!: na rzecz udzielenia pomocy i rozwiązania zgłaszanego problemu):

możliwy „problem” [1]

U?: „Nie działa!”

O!: Jaka przeglądarka?

D[]: webinar „nie będzie działać”, jeśli: (1) przeglądarka nie obsługuje HTML5 (czyli pisząc prościej – nie działa w starych typach przeglądarek i w starych wersjach) lub obsługa skryptów JavaScript jest wyłączona (może być wyłączona w ramach dostępnej funkcji opcjonalnej danej przeglądarki lub w wyniku zainstalowania dodatku takiego jak NoScript – zwykle chodzi o to ostatnie, należy taki dodatek wyłączyć); (2) bywa, że przeglądarka ma zainstalowaną wtyczkę, taką jak AdBlock, uBlock, uMatrix i podobne – najczęściej jest to AdBlock – trzeba wyłączyć); (3) nie wiesz „o co chodzi”? – skorzystaj z pomocy kogoś, kogo postrzegasz jako tego, kto pewnie „będzie wiedział o co chodzi” – i to najlepiej wystarczająco znacząco przed terminem webinaru.

Dlatego najlepiej w ramach już tej wiadomości, czyli wystarczająco stosownie przed webinarem, zaleca się aby potencjalni uczestnicy skorzystali z testu sprzętu dostępnego bezpośrednio w środowisku organizacji webinarów (w planowanym cyklu będzie to MyOwnConference) - https://myownconference.pl/tester/; dodatkowo sugeruję zapoznać się z instrukcją dla uczestnika dostępną pod adresem https://myownconference.pl/blog/pl/index.php/memo_pl; Instrukcja zaproszenie do rozmowy: https://myownconference.pl/blog/pl//index.php/invite_pl/.

Samouczki wideo dla uczestnika:

Instrukcja uczestnika: https://www.youtube.com/watch?v=Cmx7Z69fgiw&list=PLjAa17aQAQmkTUBWSlCtzbLCOCEAim8Hx&index=14&t=0s

Problemy techniczne https://www.youtube.com/watch?v=-OMxfzRAYiY&list=PLjAa17aQAQmkTUBWSlCtzbLCOCEAim8Hx&index=12&t=0s

Jeżeli z powyższym ([1], przeglądarki) jest Ok, to bywa czasami (rzadka sytuacja), że po stronie organizacji uczestnika została nałożona blokada przez systemowego administratora (informatykiem najczęściej zwanego) na wszystkie strony, które kierownictwo uznało za niedozwolone. W takim przypadku należy po stronie uczestnika (czyli czyni to uczestnik u siebie w relacjach z odpowiednim właściwym tu fachmanem) wystąpić z prośbą o otwarcie dostępu do następujących domen: *.moc.ac, *.mywebinar.io, *.mywebinar.net, *.mywebinar.live, *.mywebinar.com, *.myownconference.pl, *.myownconference.net, *.myownconference.org

możliwy „problem” [2]

U?: „trzeszczy, piszczy, zgrzyta, jakiś taki pogłos jest,…!”

O!: czy jest użytkowany mikrofon i jednocześnie głośniki?

D[]: …dzieje się (zdarza się) jeżeli uczestnik ma dostępny po swojej stronie mikrofon i jednocześnie zamiast słuchawek używa głośników; bywa także, że różne „piski i trzeszczenia” są konsekwencją tego, że do podobnej sytuacji dochodzi po stronie prezentera i/lub organizatora; idealna sytuacja jest taka, że tam gdzie jest używany mikrofon (zawsze – co do zasady – po stronie prezentera) należy używać słuchawek zamiast głośników lub w czasie korzystania z mikrofonu wyciszać głośniki (to ostatnie zwykle się nie sprawdza);

możliwy „problem” [3]

U?: „nie ma ani dźwięku, ani wideo – nie widzę, nie słyszę prowadzącego!”

O!: (jeżeli wyeliminowano wszystko to, co wynika z [1] i [2]) …czy używana jest jednak może przeglądarka Opera?

D[]: (bardzo rzadki przypadek) w przeglądarce Opera chyba włączono VPN, który blokuje technologię przesyłania dźwięku i wideo WebRTC; aby w Operze działały WebRTC razem z VPN, w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki i w menu [Bezpieczeństwo] należy włączyć punkt [Używaj wszystkich odpowiednich interfejsów sieciowych] (zalecane).

Sugestia zatem dodatkowa jest tu taka – jeżeli po stronie Uczestnika jest używana technologia VPN, to na czas webinaru zaleca się ową wyłączyć.

I jeszcze jedna sugestia – czasami jest dobrze (co do zasady nie ma takiej potrzeby) po prostu wyczyścić także tak zwane pliki cookies i (lub) historię przeglądarki.

Powtarzające się pytania dotyczącego zaplanowanego cyklu webinarów

(1) Jak mogę wziąć udział w szkoleniu?

Istotnie najczęściej używany jest tu zwrot „szkolenie”; oczywiście, że można używać takiego zwrotu, pamiętając jednak, że będą to szkolenia prowadzone w formie online w formacie określanym powszechnie mianem „webinar”, a szkolenie składa się z siedmiu części, w tym z sześciu webinarów, w tym z czterech płatnych – więcej https://sites.egocki.pl/webinary/art30a.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu (cyklu webinarów) jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem https://forms.gle/1Qr2qUh85jkqSy1A6.

(2) Czy muszę deklarować, w których częściach (webinarach) cyklu wezmę udział?

Nie.

(3) Czy biorąc udział w szkoleniu uzyskam w pełni funkcjonalną aplikację wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli?

Tak, ale – tu jeden z ustanowionych warunków uczestnictwa dostępnych pod adresem https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.u5ghc3842cw4 – „Warunkiem otrzymania Licencji (w ramach uczestnictwa w szkoleniu) na użytkowanie pełnej wersji Aplikacji Analiza2020 […] jest udział w co najmniej trzech częściach (webinarach) spośród czterech płatnych [(2), (3), (4), (5)] oraz dokonanie opłaty za udział w szkoleniu po otrzymaniu faktury (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.y0noaqg3ra7h).

(4) …inne rzadziej zadawane pytania dotyczą pozostałych kwestii także już ustanowionych w zakresie warunków uczestnictwa (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.u5ghc3842cw4):

Faktura – będzie wystawiana po szkoleniu i tylko za udział w tych webinarach (płatnych) cyklu, w których zostanie odnotowana obecność zgłoszonej osoby; 119,00 zł za webinar…

Koszt udziału w szkoleniu – (w jednej z czterech płatnych części) dla osoby reprezentującej podmiot, który już nabył wcześniej Licencję wynosi 59,00 zł netto (dotyczy każdej z czterech płatnych części (2), (3), (4), (5)) (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.y0noaqg3ra7h).

Webinary bezpłatne – udział w webinarach bezpłatnych [(6) i (7)] (https://sites.egocki.pl/webinary/art30a#h.y0noaqg3ra7h) nie wymaga wcześniejszego udziału w częściach płatnych.

Zalecane dla Uczestnika treści i materiały szkoleniowe

Wiele przydatnych informacji, treści, narzędzi z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli jest udostępnianych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/

Proszę uznać za przydatne...:

Udostępniana jest aktualna wersja skryptu szkoleniowego https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2020_9_min.pdf (skrypt szkoleniowy właściwy dla roku 2020 będzie w miarę potrzeb uaktualniany i dostępny stale pod wskazanym adresem – szkolenia dotyczące analizy w roku 2020 są zaplanowane na październik, listopad i grudzień; więcej informacji: http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8).

Udostępniam także do dowolnej (w rozumieniu wskazań zawartych poniżej) dyspozycji:

https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf - opracowanie dotyczące struktury zatrudnienia i liczenia struktury zatrudnienia w tym „ręcznego” policzenia struktury zatrudnienia;

https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf - opis czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych;

https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf - opis zakresu problematyki wynikającej z art. 30a KN;

https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf - skrypt szkoleniowy, w którym nieco szerzej opisano niektóre aspekty problematyki art. 30a KN oraz narzędzi obliczeniowych;

https://egocki.pl/art30a/WybraneAspektyArt30a2020.pdf - zestawienie wybranych publikacji (styczeń 2019 – styczeń 2020) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, której tylko wybrane części były wykorzystane w czasie szkoleń (zawiera treści aktualne z perspektywy 30 września 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx; prezentacja właściwa dla szkoleń roku 2020 będzie udostępniana od września;

pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/ jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea);

pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/ jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń;

opis rozwiązań wybranych kluczowych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.

Ostatnie (24.09.2020) wiadomości dotyczące zakresu tematyki szkolenia

Mielenia dodatku uzupełniającego ciąg dalszy

Dziś w serwisie samorząd.pap.pl pojawiła się publikacja zatytułowana „MEN o dodatku uzupełniającym za 2020 rok: czekamy na kompleksowe dane”. Pozwolę sobie tu przedmiot tej publikacji skomentować w odniesieniu do najistotniejszych kwestii tam poruszanych - serwis ten temu także właśnie służy, czyli swego rodzaju obowiązek bieżącego dostrzegania rzeczy istotnych chyba na mnie ciąży?

Nie tyle z ram wskazywanej publikacji, co bardziej z wielu innych obecnie dostępnych mi źródeł „problem” obowiązywania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w roku 202 ... Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/mielenia_dodatku_uzupelniajacego_ciag_dalszy/2020-09-23-254

Udostępniono - Kalkulator obliczania struktury zatrudnienia

Udostępniam do swobodnego użytkowania w pełni funkcjonalny „Kalkulator obliczania struktury zatrudnienia” (zawarty w pliku [CalStr2020.xlsx]). Kalkulator pozwala policzyć strukturę zatrudnienia w sposób zgodny z metodologią zastosowaną w zalecanych narzędziach wspomagania przeprowadzania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach prawnych i obliczeniowych roku 2020 (Aplikacja Analiza2020).

... Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/udostepniono_kalkulator_obliczania_struktury_zatrudnienia/2020-09-23-253

Pogłębiona analiza szukania odpowiedzi na jedno z przykładowych trudnych pytań

Odpowiedź – tu zostanie udzielona z twardymi argumentami na rzecz uznania jej za słuszną – choć w zależności od przyjętych standardów myślenia może być odpowiedź tu i tam różna od tej tu udzielonej

Przykładowe pytanie (oryginalna i powtarzająca się treść)

Czy przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ... Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/trudne_pytania_i_odpowiedzi/2020-09-11-251

Czy jest szansa by zawiesić art. 30a? Nie!

Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania (27.08.2020, 15:03-17:11); dyskusja na temat stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie przygotowania szkół do realizacji swoich zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19; wiceminister edukacji Marzena Machałek odpowiadała na pytania (zapis transmisji). Pojawia się także w ramach posiedzenia tej podkomisji temat art. 30a. A dzięki „występom” „reprezentantów” samorządowców bez wątpienia wzmacnia ten art. 30a swoje pozycje i uzasadnienie dalszego trwania – lub pisząc prościej im więcej gł ... Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_szansa_by_zawiesic_art_30a_nie/2020-08-28-245

Określenie wybranych warunków prawnych korzystania z treści tu zawartych

W przygotowaniu skryptu i innych udostępnianych wyżej opisów oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/). Udostępnione na stronach wskazanych wyżej opracowań teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy.

Opracowania własne (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Uwagi dodatkowe

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://sites.egocki.pl/webinary/art30a, https://www.facebook.com/art30a, https://sites.google.com/view/art30a, https://sites.google.com/view/art30a2020szkolenie

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2020 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/load/

Życzę satysfakcjonującego czerpania korzyści z udziału w zaplanowanych szkoleniach.

Pozdrawiam,

Krzysztof Sługocki

Wrocław, 24.09.2020