Dostępność cyfrowa

Przygotowanie i publikowanie deklaracji dostępności

szkolenia online

Realizacja dostępności cyfrowej

Praktyka przygotowywania i publikowania deklaracji dostępności

Celem szkolenia jest

  • zaprezentowanie najistotniejszych kwestii związanych z zapewnianiem przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami głównie w odniesieniu do zapewniania dostępności cyfrowej;

  • przygotowanie do przetestowania danej strony internetowej względem dostępności cyfrowej oraz zdefiniowanie (najlepiej już w czasie szkolenia) adekwatnej deklaracji dostępności i przygotowanie jej do opublikowania.

Zakres szkolenia

Wymogi dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

  • wybór i uporządkowanie koniecznych zagadnień prawnych;

  • warunki techniczne deklaracji dostępności.

Jak przygotować deklarację dostępności?

  • wytyczne dla dostępności internetowej – WCAG 2.1 (wybór zagadnień);

  • budowanie zasobu zgodnego z wymogami dostępności cyfrowej (na przykładzie prostego zasobu www);

  • badanie dostępności cyfrowej (narzędzia walidacji);

  • deklaracja dostępności – utworzenie deklaracji zgodności (przykład, wzorzec, schemat, generator).

Tworzenie dokumentów w zgodności z wymogami dostępności cyfrowej

  • w formacie DOCX (DOC, ODT);

  • w formacie PDF.

Kim jest adresat przedmiotu szkolenia?

Konkretnym adresatem przedmiotu szkolenia jest osoba, której powierza się w danej organizacji w szczególności bycie osobą wiodącą w zakresie dostępności cyfrowej oraz w szczególności sporządzanie raportu z dostępności. Bywa, że taką osobą jest „koordynator dostępności” (nie jest to najczęstsza sytuacja), ktoś taki raczej nie jest adresatem szkolenia – z racji bycia zapewne już od wielu miesięcy owym koordynatorem, jest raczej już osobą zupełnie świadomą tego wszystkiego, co jest przedmiotem szkolenia. Częściej jednak bywa, że to właśnie nie koordynator, lecz ktoś inny w danym podmiocie (w którym nie ma koordynatora) musi realizować obowiązki wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej – tu nie ma reguły w szukaniu odpowiedzi, kim ten ktoś jest. Może to być dowolna osoba, która ma trochę chęci i czasu (na potrzebę zainteresowania się tematem) i przynajmniej „elementarnie” orientuje się w publikowaniu treści w zasobach internetowych.

Przedmiot szkolenia w najdalej idącym skrócie

Ogólna reguła myślenia i postępowania jest „w skrócie” następująca: dany podmiot dąży do zapewnienia dostępności (architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej) – pewnie ktoś konkretny (częściej parę konkretnych osób) ma z tym związek; dany podmiot publikuje „deklarację dostępności” regularnie adekwatną do zapewniania wskazanych wyżej dostępności (ktoś tej publikacji musiał lub musi dokonywać – publikacji w zasobach internetowych danego podmiotu); dany podmiot do 31 marca uczynił raport zawierający sformalizowane (czyli zgodnie z ustawowymi minimalnymi wymaganiami) informacje o aktualnym stanie zapewniania dostępności – ktoś ten raport musiał zrobić; dany podmiot nie jest rozliczany ze stanu dostępności (z wyjątkiem – rozliczalność ma tu pewien szczególny charakter – dostępności cyfrowej), lecz z informowania o stanie dostępności w odniesieniu do deklaracji dostępności i w odniesieniu do spójnego z deklaracją raportu o stanie zapewniania dostępności – w raporcie oraz w deklaracji dostępności jest wskazywana osoba dany podmiot reprezentująca, wobec której „będzie się formułować rozliczeniowe fakty” (chodzi raczej o komunikację przed ewentualnym faktycznym „rozliczeniem” danego podmiotu - cokolwiek by to znaczyło); przepisy dotyczące „rozliczania” można chyba postrzegać jako „martwe i drętwe”… – łatwo pokazać, że nawet niektóre ministerstwa mają tak opublikowaną deklarację dostępności (z perspektywy marca 2021), jakby jej w zasadzie nie było...