Karta Nauczyciela - art. 30a

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

Bezpłatne zarejestrowane Szkolenia OnLine

Dostępne są tu kompilacje szkoleń z lat 2020-2022, czyli szkolenia pozostają adekwatne także do oczekiwań właściwych dla roku 2023

Głównym przedmiotem szkoleń są zalecane narzędzia wspomagania przeprowadzenia analizy

Nabycie w pełni funkcjonalnej Aplikacji http://art30a.ucoz.pl 

Jeżeli na przykład od 01 stycznia 2024 roku art. 30a już nie będzie obowiązywał, to czy trzeba będzie przeprowadzić do 20 stycznia 2024 analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2023? Tak! Tak, bo konstrukcja art. 30a definiuje w swej istocie uwarunkowane nabycie prawa do jednorazowego dodatku uzupełniającego wtedy właśnie za właściwy dla obowiązywania art. 30a okres roku 2023.

...i ciekawostka taka – znacznie „ciekawiej” będzie, jeżeli MEN postanowi, że art. 30a przestaje obowiązywać na przykład z dniem 01 marca 2024…

Krzysztof Sługocki

Udostępniono kolejne części szkolenia

Szkolenia składają się z cyklu kilku zarejestrowanych szkoleń online.

Cykl obejmuje cztery szkolenia dotyczące praktycznych aspektów stosowania zalecanych narzędzi (Aplikacji). Zarejestrowania szkoleń dokonano w warunkach studyjnych w roku 2020 oraz 2021 i 2022 adekwatnie do obowiązujących w tym okresie warunków organizacyjnych, prawnych i obliczeniowych. Główne aspekty obliczeniowe są oparte o przykłady głównie z roku 2020. Wszystkie przykłady i wytłumaczenia pozostają adekwatne dla warunków obliczeniowych także roku 2023. Oczywiście w roku 2023 niektóre dane (na przykład minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, średnie wynagrodzenia itp. - są inne, ale zasady pozostają takie same. Uaktualnienia zarejestrowanych szkoleń będą dokonywane w miarę zaistnienia takich potrzeb. 

Badania ankietowe poprzedzające udostępnienie szkoleń wykazały, że zdecydowanie większe zainteresowanie jest kierowane w stronę tych szkoleń, w których są Uczestnicy i zadają dużo różnych pytań - dlatego większość udostępnianych szkoleń jest kompilacją tych z roku 2020 i 2021. Warunki organizacyjne, prawne i obliczeniowe analizy w roku 2023 są całkowicie analogiczne do tych z lat 2020-2022

Korzyści dla Uczestnika w odniesieniu do zarejestrowanych szkoleń:

Czas trwania i zakresy programowe zarejestrowanych szkoleń

szkolenia (części): [2/7], [3/7], [4/7], [5/7] - bezpłatne

można dokonać dowolnego wyboru skorzystania z oferowanych części (opis każdej z części zawarto niżej)

nabycie Aplikacji/Licencji wymaga skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl 

Każda z części dotyczy praktycznych aspektów korzystania z narzędzi wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w realizacji kolejnych koniecznych etapów tej analizy (zastosowania Aplikacji Analizy) 

część [2/7]

ponad 90 min 

bezpłatne

już dostępne

Szczegółowe i pełne omówienie, zademonstrowanie i przetrenowanie wszystkich ustawień (parametrów) funkcjonalnych 

(realizacja etapu konfigurowania i przygotowania do przeprowadzania analizy) 

część [3/7]

ponad 150 min

bezpłatne

już dostępne

Systematyka i zasady gromadzenia danych – przykłady gromadzenia danych od trywialnie prostych po skrajnie egzotyczne z uwzględnieniem zdarzeń tych, które już miały miejsce i tych jeszcze możliwych 

(realizacja etapu koniecznego gromadzenia danych na potrzebę przeprowadzania analizy) 

część [4/7]

ponad 120 min 

bezpłatne

już dostępne

Kontrola poprawności gromadzenia danych; typowe uszkodzenia w plikach gromadzenia danych – możliwe przyczyny; naprawa plików gromadzenia danych 

(realizacja etapu kontrolowania danych w trakcie ich gromadzenia oraz w trakcie ich analizowania) 

część [5/7]

ponad 120 min 

bezpłatne

j dostępne

Analiza, analityka i raportowanie – modyfikowanie i rozbudowywanie systemu raportowania 

(etap raportowania i definiowania sprawozdania)