Karta Nauczyciela - art. 30a

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

Bezpłatne zarejestrowane Szkolenia OnLine 2021

zalecane narzędzia wspomagania przeprowadzenia analizy

Nabycie w pełni funkcjonalnej Aplikacji http://art30a.ucoz.pl

Jeżeli na przykład od 01 stycznia 2022 roku art. 30a już nie będzie obowiązywał, to czy trzeba będzie dokonać analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2021? Tak! Tak, bo konstrukcja art. 30a definiuje w swej istocie uwarunkowane nabycie prawa do jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2021.

...i ciekawostka taka – znacznie „ciekawiej” będzie, jeżeli MEN postanowi, że art. 30a przestaje obowiązywać na przykład z dniem 01 września 2022…

Krzysztof Sługocki

Kolejne części szkolenia będą udostępniane we wrześniu 2021

Szkolenia składają się z cyklu kilku zarejestrowanych szkoleń online.

Cykl obejmuje cztery szkolenia dotyczące praktycznych aspektów stosowania zalecanych narzędzi (Aplikacji Analiza2021). Zarejestrowania szkoleń dokonano w warunkach studyjnych w roku 2020 oraz 2021 adekwatnie do obowiązujących w tym okresie warunków organizacyjnych, prawnych i obliczeniowych. Główne aspekty obliczeniowe są oparte o przykłady z roku 2020. Uaktualnienia zarejestrowanych szkoleń będą dokonywane w miarę zaistnienia takich potrzeb.

Badania ankietowe poprzedzające udostępnienie szkoleń wykazały, że zdecydowanie większe zainteresowanie jest kierowane w stronę tych szkoleń, w których są Uczestnicy i zadają dużo różnych pytań - dlatego większość udostępnianych szkoleń jest kompilacją tych z roku 2020 Warunki organizacyjne, prawne i obliczeniowe analizy w roku 2020 są całkowicie analogiczne do tych z roku 2020.

Korzyści dla Uczestnika zarejestrowanych szkoleń:

  • może używać swego komputera, już w czasie odtwarzania szkoleń, do bieżącego sprawdzania oraz trenowania omawianych zagadnień, zwłaszcza dotyczących korzystania z aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy;

  • może używać już w czasie odtwarzania szkoleń aplikacji (zalecanych narzędzi) wspomagania przeprowadzania analizy we wszystkich jej zakresach funkcjonalnych;

  • może zadawać pytania, formułować opinie, spostrzeżenia i sugestie w ramach wymiany wiadomości drogą poczty elektronicznej i/lub skorzystania z dodatkowej usługi audio, i/lub usługi audio i video;

  • może korzystać z licznych treści, materiałów i narzędzi dodatkowych i uzupełniających, które są dostępne przed skorzystaniem z nagrań szkoleń w czasie ich odtwarzania oraz w dowolnej chwili w przyszłości;

  • korzystać w okresie udostępnienia wielokrotnie z dostępu do wybranych nagrań zarejestrowanych szkoleń.

Czas trwania i zakresy programowe zarejestrowanych szkoleń

szkolenia (części): [2/7], [3/7], [4/7], [5/7] - bezpłatne

można dokonać dowolnego wyboru skorzystania z oferowanych części (opis każdej z części zawarto niżej)

nabycie Aplikacji/Licencji wymaga skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl

Każda z części dotyczy praktycznych aspektów korzystania z narzędzi wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w realizacji kolejnych koniecznych etapów tej analizy (zastosowania Aplikacji Analiza2020)

część [2/7]

ponad 90 min

bezpłatne

już dostępne

Szczegółowe i pełne omówienie, zademonstrowanie i przetrenowanie wszystkich ustawień (parametrów) funkcjonalnych

(realizacja etapu konfigurowania i przygotowania do przeprowadzania analizy)

część [3/7]

ponad 150 min

bezpłatne

już dostępne

Systematyka i zasady gromadzenia danych – przykłady gromadzenia danych od trywialnie prostych po skrajnie egzotyczne z uwzględnieniem zdarzeń tych, które już miały miejsce i tych jeszcze możliwych

(realizacja etapu koniecznego gromadzenia danych na potrzebę przeprowadzania analizy)

część [4/7]

ponad 120 min

bezpłatne

już dostępne

Kontrola poprawności gromadzenia danych; typowe uszkodzenia w plikach gromadzenia danych – możliwe przyczyny; naprawa plików gromadzenia danych

(realizacja etapu kontrolowania danych w trakcie ich gromadzenia oraz w trakcie ich analizowania)

część [5/7]

ponad 120 min

bezpłatne

j dostępne

Analiza, analityka i raportowanie – modyfikowanie i rozbudowywanie systemu raportowania

(etap raportowania i definiowania sprawozdania)