Struktura przykładowej deklaracji dostępności

Przygotowano na podstawie przykładowej deklaracji dostępności przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji

<p id="a11y-wstep"><span id="„a11y-podmiot”">Przykładowy Urząd </span>zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej <a href="http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad" id="a11y-url">przykladowyurzad.gov.pl</a>.</p>

<p>Data publikacji strony internetowej:&nbsp;<span id="”a11y-data-publikacja”">2017.01.01</span>. Data ostatniej dużej aktualizacji:&nbsp; <span id="”a11y-data-aktualizacja”">2020.01.01</span></p>

<p id="a11y-status"><strong>Strona internetowa jest częściowo zgodna </strong>z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</p>

<ul>

<li><strong>W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.</strong>&nbsp;Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.</li>

<li><strong>Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.&nbsp;</strong>Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.</li>

<li><strong>Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.</strong>&nbsp;Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.</li>

<li><strong>„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.</strong>&nbsp;Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.&nbsp; Oceniliśmy to na podstawie&nbsp;<a href="https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad" id="a11y-ocena">Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF)</a>.</li>

</ul>

<p>Oświadczenie sporządzono dnia&nbsp;<span id="”a11y-data-sporzadzenie”">2020.03.30</span>.&nbsp;</p>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>

<p>Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.</p>

<h3 id="”a11y-kontakt”">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>

<p>Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!&nbsp;</p>

<p>W zgłoszeniu podaj:</p>

<ul>

<li>adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,</li>

<li>swoje imię i nazwisko,</li>

<li>swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail</li>

<li>informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),</li>

</ul>

<p>Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.<br>

<br>

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada <span id="”a11y-osoba”">Jan Przykładowy</span>. Możesz skontaktować się z nim&nbsp;mailowo - <a href="mailto:janprzykladowy@przykladowyurzad.gov.pl" id="”a11y-email”">janprzykladowy@przykladowyurzad.gov.pl</a>&nbsp;lub telefonicznie - <span id="”a11y-telefon”">100 100 100</span>.</p>

<div id="”a11y-procedura”">

<h4><span style="font-size:16px"><strong>Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością&nbsp;</strong></span></h4>

<p>Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.</p>

<p>Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.</p>

<p>Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.</p>

<p>Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Nazwa podmiotu, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do&nbsp;<a href="https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

</div>

<h3 id="”a11y-architektura”">Dostępność architektoniczna</h3>

<p><strong>Przykładowy Urząd, ul. Przykład 1, 00-111 Przykładowo</strong></p>

<ol>

<li>Do budynku prowadzą 2 wejścia od [nazwa ulicy] oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.</li>

<li>Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.</li>

<li>Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.</li>

<li>Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.</li>

<li>Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.</li>

<li>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</li>

<li>W budynku nie ma pętli indukcyjnych.</li>

<li>W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.</li>

</ol>

<h3 id="”a11y-aplikacje”">Aplikacje mobilne</h3>

<p id="a11y-aplikacje">Prowadzimy&nbsp;dwie&nbsp;aplikacje mobilne:</p>

<ol>

<li><a href="https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad">Przykładowa Aplikacja 1</a>,</li>

<li><a href="https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad">Przykładowa Aplikacja 2</a>.</li>

</ol>

<h3>Informacje dodatkowe</h3>

<p>Blisko połowa filmów umieszczonych w naszym serwisie ma tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Staramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.</p>

<p>Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i&nbsp;nie umieszczamy ich ponownie&nbsp;na tej stronie internetowej.</p>