Advanced Excel

Analiza danych i prezentacja analizy danych

szkolenie online – dwa dni (webinary) od 09:00 do 15:30

prowadzący szkolenie: Krzysztof Sługocki

zgłoszenie na szkolenie jest bardzo proste, udział w szkoleniu jest bardzo prosty, trudne zagadnienia zostaną zaprezentowane bardzo prosto

Jeżeli chcesz poznać „sztukę” tworzenia zaawansowanych raportów z wykorzystaniem zastosowań najdoskonalszych narzędzi Excel’a,

metody i narzędzia analizy danych i prezentacji analizy danych w zaawansowanych zastosowaniach arkusza kalkulacyjnego Excel,

pulpity menedżerskie, tablice i wykresy przestawne, metody i narzędzia importu danych do analiz danych,

Query, Power Query, Power Bi, SQL, VBA,...

pełna propozycja zakresu tematycznego jest dostępna pod adresem https://egocki.pl/excel/bex/advancedexcel.pdf

– rozważ – proszę – ewentualny udział w proponowanym tu szkoleniu online…

Będzie to dwudniowe Szkolenie OnLine w formacie webinaru. Zgłoszony Uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny kod dostępu do webinarów (oddzielnie na każdy dzień szkolenia). Udział w webinarze nie wymaga instalacji żadnych aplikacji, programów lub dodatków - wystarczy przeglądarka internetowa (szczegóły będą przedstawiane stosownie wcześniej).

Charakter szkolenia jest taki (bardzo dużo ćwiczeń), że po stronie Uczestnika wskazane jest zorganizowanie dostępu do możliwości korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel (w tym samym komputerze lub w jakimś dowolnie dostępnym "obok").

Terminy i ceny organizowanych szkoleń online (webinarów)


[M20]: 30.11 - 01.12. 2020 (299,00 zł) - od 09:30 do 15:30 w każdym dniu

w przypadku zaakceptowania obniżenia ceny: 229,00 zł


[A21]: 11.01 - 12.01. 2021 (319,00 zł) - od 09:30 do 15:30 w każdym dniu

w przypadku zaakceptowania obniżenia ceny: 239,00 zł


[B21]: 11.02 - 12.02. 2021 (339,00 zł) - od 09:30 do 15:30 w każdym dniu

w przypadku zaakceptowania obniżenia ceny: 249,00 zł


[C21]: 11.03 - 12.03. 2021 (359,00 zł) - od 09:30 do 15:30 w każdym dniu

w przypadku zaakceptowania obniżenia ceny: 259,00 zł

Wybrane warunki udziału w szkoleniu (webinarach)

  • Udział w szkoleniu jest możliwy po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz elektroniczny.

  • Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa obejmuje dwa dni szkolenia.

  • Faktura będzie wystawiana po szkoleniu i tylko za udział w tych webinarach, w których zostanie odnotowana obecność zgłoszonej osoby, czyli w przypadku udziału w jednym dniu faktura zostanie wystawiona na połowę wskazanych wyżej cen.

  • Możliwość obniżenia ceny polega na skorzystaniu w formularzu zgłoszenia z opcjonalnego pola [Moje raporty] – wystarczy zaproponować (opisać) pomysł na sensowny raport (taki, jakiego jeszcze nie ma), który byłby użytecznym z pespektywy Użytkowników Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli lub (w przypadku osób nie będących Użytkownikami tej Aplikacji) można w tym samym polu opisać w ramach jakich czynności (czego dotyczących) wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia będą wykorzystywane po stronie zgłaszanego Uczestnika szkolenia (dzięki temu szkolenie może nabrać jeszcze bardziej praktycznego i pożytecznego znaczenia).

  • Ewentualna akceptacja obniżenia ceny będzie efektem oceny (po stronie organizatora) opisu (propozycji) zawartej w ewentualnie wypełnianym polu [Moje raporty] w formularzu zgłoszenia - informacja o akceptacji obniżenia ceny będzie zawarta w wiadomości potwierdzającej dokonanie zgłoszenia. Zakłada się po stronie organizatora, że podjęcie trudu wypełnienia pola [Moje raporty] będzie, co do zasady, warte obniżenia ceny za szkolenie.

…zgłoszenie na szkolenie jest bardzo proste,

udział w szkoleniu jest bardzo prosty,

trudne zagadnienia zostaną zaprezentowane bardzo prosto...